Суноврат конкуренције у Србији

Од 100 финансијски највећих послова које је јавни сектор у Србији реализовао у 2019. години, у чак 72 није било никакве конкуренције, показало је истраживање Топличког центра за демокраитју и људска права.

Предмет овог истраживања, за који су креиране иновативна методологија и нови истраживачки инструмент – Индекс транспарентности јавне потрошње, били су степен конкуренције у јавној потрошњи и ниво транспарентности јавне потрошње у Србији. Да би се дошло до резултата који прецизно осликавају стање ствари, анализирано је 100 финансијки највећих послова у којима је јавни сектор једна од уговорних страна.

Анализиране су набавке у којима се јавни сектор појављује као уговорач, односно наручилац кроз три облика јавне потрошње – јавне набавке, јавно-приватна партнерства и билатереалне инвестиционе (међудржавне) споразуме.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само