Суноврат конкуренције у Србији

Од 100 финансијски највећих послова које је јавни сектор у Србији реализовао у 2019. години, у чак 72 није било никакве конкуренције, показало је истраживање Топличког центра за демокраитју и људска права.

Предмет овог истраживања, за који су креиране иновативна методологија и нови истраживачки инструмент – Индекс транспарентности јавне потрошње, били су степен конкуренције у јавној потрошњи и ниво транспарентности јавне потрошње у Србији. Да би се дошло до резултата који прецизно осликавају стање ствари, анализирано је 100 финансијки највећих послова у којима је јавни сектор једна од уговорних страна.

Анализиране су набавке у којима се јавни сектор појављује као уговорач, односно наручилац кроз три облика јавне потрошње – јавне набавке, јавно-приватна партнерства и билатереалне инвестиционе (међудржавне) споразуме.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

4 милијарде, 2 године, 0 конкуренције

Топлички центар за демократију и људска права је спровео истраживање о потрошњи буџетског новца кроз билатералне инвестиционе (међудржавне) споразуме у 2019. и 2020. години. Истраживањем