100 највећих набавки у 2020: од лошег ка најгорем

Просечан број понуда у 100 највреднијих набавки у 2020. години са катастрофалних 1,51 у 2019. пао је на трагичних 1,34, показало је истраживање Топличког центра за демократију и људска права. Са једним понуђачем спроведено је 75 поступака, 18 поступака са два, 5 поступака са три и 2 поступка са четири понуђача, а на списку компанија које су добијале највредније уговоре са државом, налази се и неколико оних које годинама уназад носе епитет ”блиских власти”. То је према мишљењу Драгана Добрашиновића, директора Топличког центра, доказ да су поступци јавних набавки претворени у параван за политичку корупцију највишег нивоа – чија се цена плаћа буџетским новцем.

Како показују резултати истраживања Топличког центра за демократију и људска права укупна вредност 100 највећих набавки у 2020. години износила је 96,4 милијарди динара, односно 820,3 милиона евра. Поређења ради, у 2019. години вредност 100 највећих набавки износила 79,9 милијарди динара, односно 678,8 милиона евра, што је представљало 18,15 одсто вредности свих уговорених јавних набавки у тој години.

Графикон 1 – Упоредни преглед вредности сто највећих набавки у 2019. и 2020. години

“Највреднији уговор у 2020. години износио је 7.726.033.000 динара, односно 65.724.386 евра по средњем курсу НБС на дан закључења уговора. Уговор је закључен између ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша и понуђача Ниш експрес а.д. за набавку услуга превоза путника на територији Града Ниша – пакет линија 1. Набавка је спроведена у отвореном поступку, а учествовао је један понуђач”, показало је ово истраживање.

Са друге стране, стоти по вредности уговор у 2020. години износио је 316.650.000 динара, односно 2.692.957 евра по средњем курсу НБС на дан закључења уговора. Уговор је закључен између Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и понуђача Телеком Србија а.д за набавку услуга мобилне телефоније. Набавка је спроведена у отвореном поступку, а учествовао је такође један понуђач.

“Просечан број понуда за сто највреднијих набавки у 2020. години износио је 1,34, док је у 2019. години износио 1,51. У 2020. години са једним понуђачем спроведено је 75 поступака, 18 поступака са два, 5 поступака са три и 2 поступка са четири понуђача. У отвореном поступку спроведене су 93 набавке, 4 у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, једна у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива и једна у конкурентном поступку са преговарањем”, пише у истраживању.


Графикон 2 – Структура набавки по броју понуда

Са ким је највише пословала држава

Највећи наручиоци у 2020. години, када су у питању 100 највреднијих јавних набавки, су: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ЈКП ГСП Београд, Канцеларија за управљање јавним улагањима и Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената.

Р.бр.Назив наручиоцаБрој набавкиВредност
(РСД)
Вредност
(ЕУР)
1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“1718.920.209.000160.931.930
2.ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша310.428.244.00088.711.127
3.ЈКП ГСП Београд28.484.924.00072.162.469
4.Канцеларија за управљање јавним улагањима25.815.849.00049.469.600
5.Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената34.867.900.00041.399.527
Табела 1 – Највећи наручиоци у 2020. години

Што се тиче понуђача највредније уговоре, када су у питању сто највећих набавки, закључили су: НИС а.д. Нови Сад, Термомонт д.о.о. Београд, Ниш експрес а.д. Ниш, МПП Јединство а.д. Севојно  и Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд.

Р.бр.Назив понуђачаБрој набавкиВредност
(РСД)
Вредност
(ЕУР)
1.НИС а.д. Нови Сад1216.334.504.000138.921.027
2.Термомонт д.о.о. Београд58.390.951.00071.365.385
3.Ниш експрес а.д. Ниш17.726.033.00065.724.386
4.МПП Јединство а.д. Севојно45.921.144.00050.360.552
5.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд24.356.813.00037.053.523
Табела 2 – Понуђачи са највреднијим уговорима у 2020. години

“Ако изузмемо НИС, који је практично монополиста када је у питању продаја нафтних деривата државним ентитетима, највредније уговоре закључио је Термомонт д.о.о. Београд. Наиме, Термомонт д.о.о. Београд је самостално или као члан групе понуђача закључио 5 од 100 највреднијих уговора у 2020. години чији је износ 8.390.951.000 динара, односно 71.365.385 милиона евра. Према подацима Агенције за привредне регистре укупни пословни приходи предузећа Термомонт д.о.о. у 2019. години износили су 2.618.507.000 динара, односно 22.267.579 евра, док је само у пет наведених уговора приход увећан за три пута. Из наведених показатеља недвосмислено је да се приходи предузећа Термоммонт д.о.о. у пословима са државом енормно увећавају”, наводи се у закључцима истраживања.

Р.бр.Назив понуђачаБрој набавкиВредност
(РСД)
Вредност
(ЕУР)
1.НИС а.д. Нови Сад1216.334.504.000138.921.027
2.Термомонт д.о.о. Београд58.390.951.00071.365.385
3.МПП Јединство а.д. Севојно45.921.144.00050.360.552
4.Енерготехника Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад42.311.201.00019.654.429
5.Emporio Team д.о.о. Београд31.823.551.00015.507.394
6.Oracle Srbija & Crna Gora д.о.о. Београд31.488.678.02112.660.507
7.Електромонтажа д.о.о. Краљево31.419.517.00012.071.924
8.Khaoticen д.о.о. Београд31.251.305.00010.641.165
Табела 3 – Понуђачи са највећим бројем уговора у 2020. години

Добрашиновић: Ово је параван за корупцију

Коментаришући резултате до којих су дошли у овом истраживању, директор Топличког центра за демократију и људска права Драган Добрашиновић каже да они показују да је цео систем јавних набавки обесмишљен.

 “Врх власти је направио картел са себи блиским делом пословног сектора и уништио здраву конкуренцију. Поступци јавних набавки су претворени у параван за политичку корупцију највишег нивоа чија се цена плаћа буџетским новцем и која је унапред укалкулисана у цену. Циљ оваквих послова је учвршћивање пословног и политичког монопола, а овако спроведене јавне набавке су супротстављене истинском јавном интересу. Они који су их осмислили и спроводе, а то су предаторски врх власти и њима блиска предузећа, су непријатељи грађана Србије и свега здравог у овој земљи”, рекао је Добрашиновић.

Објављивање ове приче омогућено је кроз пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP ), а финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).

Ставови изнети у овој причи су ставови аутора и не представљају нужно ставове Програма Уједињених нација за развој (UNDP ), нити Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA).

This image has an empty alt attribute; its file name is UNDP-Logo-Blue-Small-1.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is sweden-sverige-logo-vector-m.png

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само