Упозорења Топличког центра за демократију и људска права да ће поједине одредбе новог Закона о јавним набавкама довести до ситуације да ће његова примена представљати изузетак, а изузеци од примене закона постати правило, показала су се као више него оправдана.  Према подацима из Годишњег извештаја Канцеларије за јавне набавке у 2020. години, у првих 6 …

На 1 уговор закључен по закону, 46 без његове примене Read More »