1. Увод »Римски уговор је уговор о конкуренцији« – то су речи Жана Монеа (Jean Monnet), поред Роберта Шумана (Robert Schuman) најзначајнијег ствараоца тадашње Европске економске заједнице (ЕЕЗ), настале склапањем Римског уговора[1] који са већином основног текста, поред бројних допуна, данас важи као Уговор о функционисању Европске уније (TFEU)[2] Ефикасна конкуренција као камен темељац тржишне …

Политика и право конкуренције – камен темељац Европске уније Read More »