O нама

Топлички центар за демократију и људска права основан је 2000. године у Прокупљу. Организација је настала као одговор на нагомилане друштвене проблеме проистекле из вишедеценијског недостатка политичких и економских слобода.

мисија

Подизање нивоа учешћа грађана у предлагању и креирању јавних политика заснованих на јавном интересу и начелима транспарентности и фискалне одговорности, надгледању поступања надлежних институција и спречавању злоупотреба јавних ресурса.

визија

Србија је земља снажних институција и слободних грађана који гласно говоре друштвеним проблемима, предлажу решења и надзиру спровођење јавних политика.

активности

У циљу остваривања својих програмских циљева, Топлички центар за демократију и људска права:

► Организује програме обука за заинтересоване грађане, новинаре, представнике пословног сектора и припаднике органа јавне власти;

► Истражује, анализира и предлаже решења за поправљање стања у области јавних финансија и борбе против корупције;

► Спроводи кампање јавног заговарања у циљу унапређења прописа и праксе у области јавних финансија и борбе против корупције;

► Обавештава јавност и надлежне институције о кршењима закона у области јавних финансија и коруптивним праксама;

► Иницира покретање поступака против носилаца злоупотреба у области јавних финансија и извршилаца кривичних дела са елементима корупције;

► Подстиче грађане на учешће у предлагању, креирању и надгледању јавних политика;

► Успоставља партнерства са програмски блиским организацијама, независним институцијама и слободним медијима.

донатори