Текући пројекти

У ФОКУСУ

ЈАВНО О ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА: ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИРеализовани пројекти

РТС - ТАЈНИ ДОСИЈЕ ЈАВНОГ СЕРВИСА

РТС - НАШЕ ПРАВО ДА ЗНАМО СВЕ

ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ОСНАЖИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА ЗА МОНИТОРИНГ ЈАВНИХ НАБАВКИ

КА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИМ ЛОКАЛНИМ БУЏЕТСКИМ ПОЛИТИКАМА

ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ДОДЕЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

КА ЕФИКАСНОМ И ОДРЖИВОМ СИСТЕМУ ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ МОНОПОЛА

А-КОП ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ПОЛИЦИЈИ

ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ЈАВНИХ НАБАВКИ: МОНИТОРИНГ КОНТРОЛНИХ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ МЕХАНИЗАМА, ИНСТИТУЦИЈА И ПОЛИТИКА

КА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОМ ЛОКАЛНОМ БУЏЕТИРАЊУ

ЗА ТРАНСПАРЕНТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА МАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У СРБИЈИ

ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И МЕДИЈИ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

МЛАДИ СУ ЗАКОН-РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА РАСИНСКИ ОКРУГ

ОДГОВОРНИ ГРАЂАНИ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗА ОДРЖИВЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ: ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ: НА ПУТУ КА ЕФИКАСНИМ АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПОЛИТИКАМА

ГРАЂАНИ У ЛОКАЛНОМ БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ: ЗА ВИШЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ

РЕСУРС ЦЕНТАР-ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

ЗА ТРАНСПАРЕНТНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ: ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ЈАВНИХ НАБАВКИ

ГРАЂАНИ У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ: НА ПУТУ КА ФИСКАЛНОЈ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ, у сарадњи са Ужичким центром за људска права и демократију

РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА О МЛАДИМА

ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ЈАВНИХ НАБАВКИ

АКЦИЈОМ ДО ПРОМЕНА - ТОПЛИЦА 2009.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ: ПРАВО ГРАЂАНА ДА ОДЛУЧУЈУ О ЕВРОПСКОЈ БУДУЋНОСТИ

ТОПЛИЦА НА ПУТУ КА АКТИВНИМ ОМЛАДИНСКИМ ПОЛИТИКАМА

ПУТ ДО ТРАНСПАРЕНТНИХ ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА

РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ

НА ПУТУ КА ВЛАДАВИНИ ПРАВА: ОСНАЖИВАЊЕ ПРАВОСУЂА У ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ КРОЗ МЕЂУСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО

ИЗАЂИ НА ИЗБОРЕ: ГЛАСАЈ ЗА БУДУЋНОСТ ТОПЛИЦЕ

ПРОМОЦИЈА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРАВНА ПОМОЋ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА, у сарадњи са НВО Транспарентност Србија

ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ОПШТИНСКИХ БУЏЕТА  

СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЕДУ ЈАВНИХ ВЛАСТИ

ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, у сарадњи са Центром за развој Србије

ЈАЧАЊЕ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА - ТОПЛИЦА 2004, у сарадњи са Центром за развој Србије

ВИШЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ТОПЛИЦИ

ПРОМОЦИЈА МЛАДИХ ЛИДЕРА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у сарадњи са Центром за развој Србије

ПРОМОЦИЈА ОМБУДСМАНА У ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА у сарадњи са Центром за развој Србије

НА ПУТУ КА МОДЕРНОЈ ЛОКОЛНОЈ САМОУПРАВИ ТОПЛИЦА 2003, у сарадњи са Центром за развој Србије

ЈАЧАЊЕ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА У ЈУЖНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ, у сарадњи са ОГИ-јем 

АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ,  у сарадњи са Београдском отвореном школом

СРБИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ,  у сарадњи са Београдском отвореном школом

ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ТОПЛИЦА 2002, у сарадњи са Ценром за развој Србије

СРБИЈА ЗА СВЕ ЊЕНЕ ЉУДЕ

ДА УПРАВЉАМО ОНИМ ШТО ЈЕ НАШЕ

ДА СУД БУДЕ СУД  

ПИТАЊЕ КРИВИЦЕ И ОДГОВОР ОДГОВОРНОСТИ,  у сарадњи са ОГИ-јем  

ТОПЛИЦА БЕЗ КОРУПЦИЈЕ

ИЗАБЕРИ ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ,  у сарадњи са СО Прокупље

ПОМОЋ ГРАЂАНИМА У НЕВОЉИ  

ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у сарадњи са Грађанским иницијативама

ШКОЛА ДЕМОКРАТИЈЕ, у сарадњи са Грађанским иницијативама

ГЛАС ЗА ТОПЛИЦУ


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334102; office@topcentar.org.rs