Мирослав Прокопијевић је својим присуством обогаћивао интелектуалну сцену Србије у периоду који обухвата три различите епохе и револуционарне промене између њих: сутон једнопартијског комунизма и планске економије с краја 1980-их, прелазак у вишепартијски систем и борбу новонасталих партија против ауторитаризма из 1990-их, и коначно демократизација и економска трансформација из 2000-их. Кроз те три и по …

Мирослав Прокопијевић као економиста, либерал и јавни интелектуалац Read More »