John H. Moore

Avatar

Научници и новинари који разумеју основне поставке либерализма, и који су довољно храбри да их бране у својим написима и наступима, били су, а, на жалост, и даље представљају мањину, чак и у западним демократијама. Они су били још незнатнија мањина у Централној и Источној Европи. Један од њих био је Мирослав Прокопијевић. Његово знање …

Мирослав Прокопијевић – присталица либералног поретка Read More »

Scholars and journalists who understand the fundamentals of liberalism and are courageous enough to defend it in their writings and appearances were and, regrettably, still are a minority, even in the democracies of the West. They were a still smaller minority in Central and Eastern Europe. Miroslav Prokopijević was one of them. His knowledge was …

Miroslav Prokopijević – Advocate of the Liberal Order Read More »