Чудна дијалектика влада између извесности смрти и неизвесности њеног доласка. У тој дијалектици нема еквилибријума тако да упркос свој извесности да ће смрт сасвим сигурно доћи неизвесност је у тој дијалектици далеко јача. Чак и када је смрт очекивана она долази као изненађење, али ако уопште и никако није очекивана онда је њен долазак – …

Смрт пријатеља Read More »