Увод Политика конкуренције игра централну улогу у развоју Европске уније и њених институција. Европска комисија, уз подршку Суда ЕУ, развила је оквир за политику конкуренције у Европи, а државе чланице ЕУ имају обавезу да ускладе национално законодавство са правним тековинама Европске уније. Правне тековине конкуренције обухватају борбу против монопола и политике контроле државне помоћи. Оне …

Политика конкуренције у Србији Read More »