Svetozar Pejovich

Avatar

У другој половини 1980-их супруга Сјузан и ја имали смо више путовања у тадашњу Југославију. Почетна нада коју сам имао да би Слободан Милошевић могао да изврши либералне политичке и економске реформе, а коју сам чак и изразио у једном интервјуу, брзо се изјаловила. Уместо реформи, Милошевићева политика донела је народу Србије најсировији и, на …

Мирослав Прокопијевић: научник и пријатељ Read More »

In the second half of 1980s, my wife Susan and I made a number of trips to the-then Yugoslavia. My initial hope that Slobodan Milosevich might carry out liberal political and economic reforms, which I even expressed in an interview, quickly vanished into the thin air. Instead of reforms, Milosevich’s policies generated the crudest and …

Miro Prokopijevich: scholar and friend Read More »