Индекс транспарентности јавне потрошње

Зашто Индекс транспарентности јавне потрошње

Висока политичка корупција, она која је по својим економским, социјалним и моралним најпогубнија по друштво, резервисана је за три велике области јавне потрошње: јавне набавке; Билетаралне инвестиционе споразуме (међудржавне); Јавно-приватна партнерства.  Иако формално различити, ови облици потрошње међусобно су најсличнији по одсуству транспарентности, изостанку тржишне утакмице и највишем могућем степену арбитрарности у одлучивању од стране највиших носилаца политичке моћи.

Околност да се послови чија се вредност на годишњем нивоу мери милијардама евра (само на јавне набавке у 2019. години потрошено је готово 3.9 милијарди), а у којима је држава једна од уговорених страна, склапају или без транспарентних процедура, или уз одсуство праве конкуренције или без и једног и другог, драматично повећава коруптивне ризике. Билатерални инвестициони споразуми, који су резервисани за највеће послове у којима је држава наручилац (путеви, мостови, железница, метро у најави…), а уз које се, по правилу, уговарају и кредити од страног партнера, лишени су и минимума транспарентности и увида јавности у њихову припрему и уговарање.

Користећи нетранспарентност као непробојни штит за аранжмане који су у њеном, а не у интересу грађана Србије, политичка олигархија креира систем који генерише пословне и политичке монополе, опструира слободно тржиште и етаблира модел коруптивног фатализма који се намеће као неминовност и једина могућа реалност. Овакво стање, које је последица директног уговарања и додељивања финансијски највреднијих послова фирмама блиским самом врху власти, доводе до значајних неравнотежа на тржишту и у друштву. 

У намери да снажније утиче на сузбијању оваквог коруптивно – монополистичког модела деловања оних који одлучују у име државе и грађана, Топлички центар за демократију и људска права је креирао истраживачки инструмент који прецизно мери ниво транспарентности јавне потрошње, у потпуности расветљава ову област и доводи до конкретних предлога за промену постојећег стања. У питању је Индекс транспарентности јавне потрошње.

100 највреднијих уговора у 2019. години

Р.б.НаручилацДобављачУговорена цена (ЕУР)Предмет уговораБрој понудаДатум закључивањаОблик јавне потрошњеИндекс (1-10)
1. Влада Републике СрбијеКинеска Експорт-Инпорт банка886.386.807Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
2.Влада Републике СрбијеКинеска Експорт-Инпорт банка399.076.000Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина−Пожега123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
3.Република СрбијаБанка за развој Савета Европе200.000.000Оквирни споразум о зајму LD 1981 (2018) за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
4.Влада Републике СрбијеВлада Руске Федерације172 .500.000Споразума о одобрењу државног извозног кредита127.12.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
5.Град ПанчевоГрупа понуђача: „Сага Транс“ д.о.о. (носилац посла), Dumeco д.о.о. Београд (члан групе), „Транс-Југ“ д.о.о. Обреновац (члан групе), „Apex Solution Technology“ д.о.о. Београд (подизвођач)169.838.054Јавна услуга поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији Града Панчева и изградња нове аутобуске станице127.11.2019.Јавно-приватно партнерство1
6.Република СрбијаЕвропска инвестициона банка100.000.000Финансијски уговор Аутопут Е-80 деоница Ниш−Мердаре фаза I127.12.2019Билатерални инвестициони уговор/споразум1
7.Република СрбијаЕвропска инвестициона банка100.000.000Финансијски уговор Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији118.02.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
8.Република СрбијаМеђународна банка за обнову и развој45.300.000Споразум о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације)123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
9.Република СрбијаМеђународна банка за обнову и развој43.800.000Споразум о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе)123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
10. Република СрбијаЕвропска инвестициона банка40.000.000Финансијски уговор – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
11.Република СрбијаМеђународна банка за обнову и развој35.000.000Споразум о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа)123.05.2019.Билатерални инвестициони уговор/споразум1
12.ЈКП ГСП “Београд”„Higer Bus Company Limited“34.689.281Куповина нових аутобуса градског типа125.04.2019.Јавна набавка3.3
13.Канцеларија за информационе технологије и електронску управу„Comtrade System Integration“ д.о.о. Београд29.632.421Microsoft licence320.06.2019.Јавна набавка5.4
14.ЈКП „Београдске електране“Заједничка понуда „Конвар“ д.о.о. – носилац посла, „Imperijal Buildings“ д.о.о, „Челик“ д.о.о, „Tehnounion Energy“ д.о.о. и „РАС Инжењеринг нискоградња“ д.о.о.23.650.555Изградња транспортног система за пренос топлотне енергије од постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник116.08.2019.Јавна набавка4.8
15.Република СрбијаЕвропска инвестициона банка22.000.000Финансијски уговор Партнерство за локални развој123.05.2019Билатерални инвестициони уговор/споразум
16.Град Београд – Градска управа – Секретаријат за саобраћајГрупа понуђача: Siemens Mobility д.о.о. – носилац посла, Siemens Mobility GmgH-Minhen, Siemens Mobility Gmbh-Беч, Siemens д.о.о. i Telegroup д.о.о.19.848.159Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – прва фаза126.09.2019.Јавна набавка4.4
17.Град Сремска МитровицаЗаједничка понуда: „Сирмијумбус“ д.о.о, „ГД Тамнава транс“ д.о.о. Београд, „Europa bus“ д.о.о. Ваљево18.328.690Јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Сремска Митровица227.08.2019.Јавно-приватно партнерство5.3
18.Јавно предузеће “Пошта Србије”ЈП “Електропривреда Србије”17.460.534Испорука електричне енергије101.08.2019.Јавна набавка5.1
19.ЈП “Електропривреда Србије”Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад15.419.852Набавка течних горива – партија 1 – мазут122.07.2019.Јавна набавка4.2
20.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреAir Serbia14.993.140Избор најповољнијег понуђача за обављање авио-превоза на линијама проглашеним као линије у јавном инетересу109.05.219.Јавна набавка3.8
21.ЈП „Електропривреда Србије“„VIA OCEL“ д.о.о. Београд12.916.545.Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење азотних оксида 314.03.2019.Јавна набавка4.7
22.Завод за спорт и медицину спорта Републике СрбијеГрупа понуђача чији је носилац „WD Concord West“ д.о.о. Београд12.194.618Изградња Националног тренинг центра за шест спортова – Мултифункционална дворана у Кошутњаку122.05.2019.Јавна набавка2.6
23.ЈП „Електропривреда Србије“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад и Кнез петрол д.о.о. Земун10.998.999Горива за потребе и производње (Колубара и ДЛХЕ)125.03.2019.Јавна набавка4.1
24.Канцеларија за информационе технологије и електронску управу„Comtrade System Integration“ д.о.о. Београд10.159.602ORACLE технологије219.08.2019.Јавна набавка5.6
25.Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.„Енергопројект-Нискоградња“ а.д., као носилац посла са групом понуђача: „Bauwesen“ д.о.о, „АТМ БГ“ д.о.о, „ГИП Конструктор“ д.о.о., „Машинокоп“ д.о.о. и „Елнос БЛ“ д.о.о.9.800.357Извођење радова на изградњи саобраћајнице Патријарха Павла са инфраструктуром – II фаза, II етапа -изградња саобраћајнице426.07.2019.Јавна набавка6.4
26.ЈП „Електропривреда Србије“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад8.450.759Горива за путничка возила111.06.2019.Јавна набавка4.2
27.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреВојпут д.о.о, ВД Југокоп д.о.о, Вест градња д.о.о.8.363.820Радови на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница ГП Келебија – петља Суботица Југ, сектор 1 – од Миљкутског пута до Сомборског пута115.03.2019.Јавна набавка4.6
28.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреЦентрална путна лабораторија д.о.о.8.105.270Услуге надзорног органа који ће вршити стручни надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега120.08.2019.Јавна набавка4.1
29.Град ЛозницаТермомонт д.о.о. Београд8.066.897Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока – ПХГБ на објекту Опште болнице Лозница216.12.2019.Јавна набавка4.3
30.„Инфраструктура Железнице Србије“а.д.Beoconcept Min д.о.о.7.983.976Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека119.04.2019.Јавна набавка3.9
31.Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.„Сет“ д.о.о. Шабац, „W.D. Concord West“ д.о.о. Београд, „Молудор“ д.о.о, Београд и ГП „Морава ИН“ д.о.о.7.865.902Израда техниче документације и извођење радова за изградњу објеката предшколског образовања на територији Београда405.07.2019.Јавна набавка6.5
32.Коридори Србије д.о.о. БеоградОгранак Интеграл инжењеринг Ниш7.639.883Јавна набавка радова на изградњи заштитне галерије на косини Ц6 на аутопуту Е80, Просек – Црвена Река, ЛОТ2 – Банцарево – Црвена Река519.08.219.Јавна набавка8.3
33.„Инфраструктура Железнице Србије“а.д.ЗГОП а.д. у заједничкој понуди са „ЦИП“ д.о.о.7.616.699Радови на санацији пруге Ниш-Зајечар126.03.2019.Јавна набавка4.4
34.Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергенатаНафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад7.279.635Дериват нафте-Гасно уље Евро дизел (SRPS EN 590)126.11.2019.Јавна набавка4.9
35.Јавно Предузеће „Путеви Србије“Институт „Михајло Пупин“ д.о.о.7.232.461Редовно одржавање система за наплату путарине131.10.2019.Јавна набавка4,7
36.Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањеБанка поштанска штедионица а.д. Београд и ЈП „Пошта Србије“ Београд7.104.490Готовинска исплата пензија105.03.2019.Јавна набавка4.3
37.Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергенатаНафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад7.088.253Сирова нафта126.11.2019.Јавна набавка4.9
38.Јавно предузеће „Пошта Србије“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад7.073.853Погонско гориво 130.07.2019Јавна набавка4.9
39.ЈП „Електропривреда Србије“V.I.P. Security д.о.о. Beograd – pružalac usluge i članovi: G4S Secury solutions д.о.о, Dobergard д.о.о, Dobergard plus д.о.о,Tisten group, BPS Security, Protecta group, Sparta security д.о.о.7.083.005Услуге физичко-техничког обавештења116.12.2019.Јавна набавка3.1
40.Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. БеоградThales LAS FRANCE SAS, 2, Avenue Gay Lussac, 78990 Elancourt6.858.367Услуга подршке и одржавања TopSky-ATC система101.08.2019.Јавна набавка5.3
41.ЈП „Електропривреда Србије“NITES д.о.о. Београд – лидер и чланови: NITES d.o.o. Бања Лука, NITES a.s. Чешка Република, EWG д.о.о, Београд, Meter&Control д.о.о. Београд, SITEL д.о.о. Београд, Jugotrade д.о.о.6.765.280Имплементација система за мониторинг комерцијалних и техничких губитака са увођењем система за обезбеђење података неопходних за рад тржишта електричне енергије за ДП Београд107.06.2019.Јавна набавка3.2
42.„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.JP „Elektroprivreda Srbije“6.727.927Електрична енергија за вучу возова103.10.2019.Јавна набавка3.3
43.ЈП „Електропривреда Србије“WEST TRUCK д.о.о. Београд6.582.135Теретна возила за потребе техничких центара106.03.2019.Јавна набавка3.1
44.Општинска управа општине АранђеловацГрупа понуђача: „Југоградња“ д.о.о, „Јадран“ д.о.о, „Модулор“ д.о.о, „Alfaco Inženjering“ д.о.о. и „Almaks Security Sistems” д.о.о.6.593.085Јавна набавка грађевинских радова на доградњи и реконструкцији Опште болнице у Аранђеловцу113.12.2019.Јавна набавка3.7
45.ЈП „Електропривреда Србије“„Телеком Србија“ а.д. Београд – лидер и чланови: МТС системи и интеграције д.о.о. Београд, Asseco SEE д.о.о. Београд6.481.134Услуге развоја и имплементације софтверских сервиса и модула који омогућавају систематско праћење SLA уговора као и праћење радних налога у процесу одржавања ЕЕО на 110 kV, 35 kV, 20(10) kV и 0,4 kV130.01.2019.Јавна набавка3.4
46.Министарство финансијаГрупа понуђача: „Телеком Србија“ а.д. Београд, Wireless Media д.о.о. Београд и Atos IT Solutions and Services д.о.о. Београд6.502.577Израда, имплементација и одржавање информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених)128.06.2019.Јавна набавка3.6
47.Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови СадTron Tex д.о.о.6.360.677Јавна набавка изградња Музичке школе “Исидор Бајић” и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном – четврта фаза финансирања104.06.2019.Јавна набавка3.8
48.ЈП „Електропривреда Србије“Акционарско друштво за пружање услуга „Ђердап услуге“, Кладово6.121.638Услуге на ремонтима хидроенергетских постројења и ревитализација хидроагрегата у огранку ХЕ Ђердап113.11.2019.Јавна набавка3.6
49.Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад6.102.502Еуро дизел110.06.2019.Јавна набавка4.8
50.Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Енерготехника Јужна Бачка Нови Сад5.929.870Реконструкција ТС 110/35 kV Београд 10109.05.2019.Јавна набавка3.4
51.Дом здравља „Нови Сад“„Бобар Бешка“ д.о.о, Нови Сад5.860.969Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији зграде здравства Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Булевару цара Лазара бр. 77126.12.2019.Јавна набавка3.7
52.Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад„Star Import“ д.о.о. Београд5.802.068Соло и зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – CNG (30 соло и 20 зглобних)305.09.2019.Јавна набавка5.6
53.Град Суботица„Јадран“ д.о.о. са члановима групе понуђача „Telegroup“ д.о.о, „All control“ д.о.о. и „Сомборелектро“ д.о.о.5.776.116Реконструкција и доградња објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице122.08.2019.Јавна набавка3.5
54.Министарство просвете, науке и технолошког развојаГрупа понуђача: EWE COMP д.о.о. (носилац посла), Облак Технологије д.о.о. и NEPO SYSTEM д.о.о.5.750.552Рачунарска опрема за употребу дигиталних наставних садржаја у учионицама310.07.2019.Јавна набавка5.8
55.ЈП „Електропривреда Србије“V.I.P. Security д.о.о. Београд – носилац посла и чланови групе: Dobergard д.о.о, G4S Secury solutions д.о.о, Sparta security д.о.о, BPS Security, Vector security Београд5.725.797Услуге физичко техничког обезбеђења за потребе техничких центара101.03.2019.Јавна набавка3.2
56.Јавно Предузеће „Путеви Србије“UNOGRADNJA V.V. д.о.о. Београд5.723.703Изградња коловоза од кружног тока на државном путу IIА реда бр. 130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу IIA реда бр. 129 на km 91+837 са изградњом моста преко канала324.06.2019.Јавна набавка5.9
57.Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, БеоградЕлектроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта5.699.165Извођење електромонтажних и грађевинских радова и набавка материјала за потребе измештања мерних места и планског преузимања – ДП Ниш230.09.2019.Јавна набавка4.1
58.Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови СадНафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад5.639.624Извођење електромонтажних и грађевинских радова и набавка материјала за потребе измештања мерних места и планског преузимања – ДП Ниш116.08.2019.Јавна набавка4.9
59.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреAir Serbia5.607.078Избор најповољнијег понуђача за обављање авио-превоза на линијама проглашеним као линије у јавном инетересу126.11.2019.Јавна набавка3.9
60.Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањеKhaoticen д.о.о. Београд заједнички са SWG&M д.о.о5.573.703IBM Mainframe130.05.2019.Јавна набавка4.1
61.„Инфраструктура Железнице Србије“а.д.Србија пут5.556.433Реконструкција дела капацитета станице Макиш203.09.2019.Јавна набавка4.7
62.ЈП „Електропривреда Србије“„VIA OCEL“ д.о.о. Београд5.507.020Набавка паровода РА линије – 220т, блока Б1127.08.2019.Јавна набавка3.6
63.Град Београд – Градска управа – Секретаријат за инвестиције„W.D. Concord West“ д.о.о. Београд – носилац посла и чланови групе понуђача: „Југоградња“ д.о.о., „ГК“ д.о.о., „Френки аларм“ д.о.о., „Кеј“ д.о.о., Премер Савковић агенција5.498.071Извођење радова на изградњи објекта Здравствене станице у Борчи, ДЗ Палилула126.11.2019.Јавна набавка3.4
64.Град Јагодина„Zoran Reisen“ д.о.о. Рибаре5.258.267Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за поверавање обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза путника на територији Града Јагодине102.12.2019.Јавна набавка4.2
65.ЈП „Електропривреда Србије“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад5.189.643Набака течних горива – Костолац130.08.2019.Јавна набавка4.1
66.Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад„M.P.N. Promet“ д.о.о. Београд5.158.744Зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – CNG (20 комада)111.09.2019.Јавна набавка3.6
67.Апотека Београд„Pxoenix Pharma“ д.о.о.5.081.489Позитивна листа РФЗО по партијама – набавка лекова са листе А, А1 и набавка антитуберкулотика прве линије лекова који се издају на терет РФЗО211.02.2019.Јавна набавка4.3
68.ЈП „Електропривреда Србије“5.050.587Консултантске услуге и услуге FIDIC инжењера за потребе изградње постројења за ОДГ ТЕНТ Б105.07.2019.Јавна набавка3.7
69.„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.Beoconcept Min д.о.о.5.051.998Набавка елемената горњег строја пруге209.08.2019.Јавна набавка4.1
70.Општина Стара ПазоваГрупа понуђача: „Smart Energy Investment“ огранак SEI Београд, „Keep Light“ д.о.о. Београд, „Ogranak U Light Kft“ Нови Сад, „U Light Kft Budapest“4.874.435Јавна набавка одабир приватног партнера за реализацију пројекта реконструкције и дугогодишњег одржавања дела система јавног осветљења применом лед технологије на територији Општине Стара Пазова125.04.2019.Јавна набавка3.6
71.Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање„Изолинвест“ д.о.о. Београд заједнички са „GAT“ д.о.о. Нови Сад, „GRA-VET“ d.о.о. Ветерник, „LKR“ д.о.о. Београд, „Kleemann liftovi“ д.о.о. Шимановци, „Balkans Security Services“ d.о.о. Београд, „Energy Net Solution“ д.о.о. Нови Сад4.809.202Извођење радова на изградњи објекта филијале Нови Сад214.06.2019.Јавна набавка5.2
72.Министарство за рад, запошљавање,борачка и социјална питањаБанка Поштанска штедионица а.д. Београд4.663.766Услуге (банкарске) исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства113.09.2019.Јавна набавка4.1
73.Клинички центар Војводине„ГАТ“ д.о.о, Нови Сад, „Техно инжењеринг1992“ д.о.о, Нови Сад, „HPS HIO – Protection system“ д.о.о, Нови Сад, „AXIS грађевински биро“, д.о.о, Сремска Каменица, „Владимир Грујић ПР Квелт НС“, Нови Сад, „Profesional medic“ д.о.о, Ритопек
4.655.885Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта клинике за интерне болести Клиничког центра Војводине
108.11.2019.Јавна набавка4.3
74.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреЦентрална путна лабораторија д.о.о, Макспро д.о.о, Адомне д.о.о, Аба-геодетска кућа д.о.о.4.641.472Услуге надзорног органа који ће вршити стручни надзор над извођењем радова на изградњи београдске обилазнице на аутопуту Е70/75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)218.02.2019.Јавна набавка5.2
75.Градска управа града Београда – Секретаријат за образовање и дечју заштитуГрупа понуђача: „Јадран“ д.о.о, „Југоградња“ д.о.о, „Термомонт“ д.о.о, „Machchina security“, „Машинопројект Копринг“ а,д, „К.Р.У.Љ“ д.о.о.4.569.043Извођење радова на изградњи објекта основне школе – издвојеног одељења ОШ „Никола Тесла“ у насељу Лештане112.03.2019.Јавна набавка4.1
76.ЈП „Електропривреда Србије“„Ђердап услуге“ а.д.4.506.494Услуге извршилаца на општим, финансијским, правно-административним, информатичким и пословима оперативне припреме210.09.2019.Јавна набавка4.4
77.ЈП „Електропривреда Србије“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад4.453.447Набавка течних горива – партија 2 – Гасно уље екстра лако и евро дизел125.07.2019.Јавна набавка4.1
78.Институт за онкологију Војводине„Pxoenix Pharma“ д.о.о.4.444.366Лекови са Листе Ц Листе лекова220.03.2019.Јавна набавка4.9
79.ЈП „Електропривреда Србије“Енерготехника Јужна Бачка Нови Сад4.227.979Израда, монтажа, опремање и пуштање у рад ТС 110/6 кВ Рудник и ДВ 110 кВ322.05.2019.Јавна набавка5.1
80.ЈП „Електропривреда Србије“NITES д.о.о. Београд – Нови Београд4.232.330Имплементација система за мониторинг комерцијалних и техничких губитака са увођењем система за обезбеђење података неопходних за рад тржишта електричне енергије за ДП Ниш119.08.2019.Јавна набавка3.3
81.Градска управа СуботицаГрупа понуђача: „Tron tex“ д.о.о, „Френки аларм“ д.о.о, „W.D. Concord West“ д.о.о, „Светлост театар“ д.о.о. и „A.R.J. Technology“ д.о.о.4.231.916Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, VIII-1 фаза120.12.2019.Јавна набавка3.9
82.Општина Бачка ТополаЕнерготехника Јужна Бачка Нови Сад4.221.262Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола113.12.2019.Јавна набавка3.6
83.Министарство финансија – Управа за трезорГрупа понуђача: „MDS Informatički inženjering“ д.о.о. Београд, „Информатика“ а.д. Београд и „Octacron“ д.о.о. Београд, који по Споразуму пред наручиоцем заступа „MDS Informatički inženjering“ д.о.о. Београд4.220464Набавка добара – Систем Е фактура104.11.2019.Јавна набавка3.8
84.Клинички центар Србије„Модулор“ д.о.о.4.206.254Грађевински радови на санацији објекта Клинике за инфективне и тропске болести „Проф. др Коста Тодоровић“117.12.2019.Јавна набавка4.1
85.Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Енерготехника Јужна Бачка Нови Сад4.205.377Реконструкција ТС 110/35/20 kV „Зрењанин 1“ – радови са испоруком добара223.09.2019.Јавна набавка4.4
86.Јавно комунално предузеће „Београд пут“„Euro motus“ д.о.о. Београд4.138.680Битуменско везиво БИТ 50/70224.06.2019.Јавна набавка4.6
87.Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Енерготехника Јужна Бачка Нови Сад4.055.318Радови са испоруком добара за изградњу ДВ 35кV Младеновац-Сопот101.02.2019.Јавна набавка3.3
88.„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.ЗГОП а.д. у заједничкој понуди са „ЦИП“ д.о.о.4.050.902Радови на санацији пруге Суботица – Сента126.03.2019.Јавна набавка4.5
89.Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“Група понуђача: „ESTUAR“ д.о.о. Београд, „SAGA“ д.о.о. Београд, „Pro Video“ д.о.о. Београд, и „Svetlost teatar“ д.о.о. Београд4.029.323Техничко – технолошко опремање204.10.2019.Јавна набавка5.7
90.ЈП „Електропривреда Србије“„Колубара – универзал“ д.о.о.4.002.956Транспортне траке Партија: 2 – Транспортне траке са челичним кордом са израдом спојева126.02.2019.Јавна набавка3.4
91.Јавно предузеће „Путеви Србије“„Unogradnja V.V.“ д.о.о.3.979.242Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад (LOT 1.1) – Преостали радови III део – Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000)226.08.2019.Јавна набавка4.9
92.JKP „Beogradske elektrane“„Конвар“ д.о.о.3.956.585Реконструкција топловода М6 од измењивачке станице до моста Газеле са ДН600 на ДН800 – II фаза110.07.2019.Јавна набавка3.8
93.Јавно предузеће „Путеви Србије“„Путеви“ д.о.о.3.927.572Изградања државног пута II-A реда бр. 197 деоница: Голијска Река – Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута II-A реда бр. 198 деоница: Преко Брдо – Одвраћеница (од km 0+160.636 до km108.05.2019.Јавна набавка3.4
94.Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад3.927.158Набавка евро дизела122.02.2019.Јавна набавка4.9
95.Јавно предузеће „Путеви Србије“ЈП „Електропривреда Србије“3.892.286Електрична енергија212.03.2019.Јавна набавка5.8
96.Град Крушевац„Keep Light“ д.о.о.3.864.053Набавка услуга – реконструкција, рационализација и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на територији Града Крушевца216.10.2019.Јавна набавка4.3
97.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре„Strabag“ д.о.о, „Војводина пут“ – Панчево, „Strabag“ AG Austrija, „Strabag“ AG огранак за грађевинске послове Београд, „Институт Михајло Пупин“ д.о.о, „TPA za obezbeđenje kvaliteta i inovacije“ д.о.о, „АТМ БГ“ д.о.о.3.840.176Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете луке Смедерево, друга фаза228.02.2019.Јавна набавка5.6
98.Министарство унутрашњих пословаЈП „Електропривреда Србије“3.821.935Електрична енергија, Партија 2222.07.2019.Јавна набавка4.7
99.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре„Војпут“ д.о.о.3.820.186Радови на изградња леве траке Аутопута Е75, деоница ГП Келебија – петља Суботица Југ, Сектор 0131.07.2019.Јавна набавка4,4
100.Јавно предузеће за рекреацију „Адица“АдаГП „Бест изградња“ д.о.о. Нови Сад3.729.228Изградња објекта „Wellness” центра119.11.2019.Јавна набавка4.1
Индекс транспрентности јавне потрошње3.89