пројекти

 Топлички центар за демократију и људска права је у досадашљем раду реализовао више од шездесет пројеката:

► ИНДЕКС ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ

► ТРАНСПАРЕНТНОСТ И АНТИКОРУПЦИЈА: ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕУ

►ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И ПРАВОСУЂЕ: КА ВИШЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНОЈ ПОТРОШЊИ

►ГРАЂАНИ ПРОТИВ ПОЛИТИЧКЕ КОРУПЦИЈЕ

►ТРАНСПАРЕНТНОСТ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: КЉУЧ ЗА ЕВРОПСКУ ИНТЕГРАЦИЈУ СРБИЈЕ 

►ГРАЂАНСКИМ НАДЗОРОМ НАРУЧИЛАЦА, КОНТРОЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ПРАВОСУЂА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

►ТРАНСПАРЕНТНОСТ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: КЉУЧ ЗА ЕВРОПСКУ ИНТЕГРАЦИЈУ СРБИЈЕ 

►ГРАЂАНСКИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ РЕФОРМЕ: ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА – ГЛАСНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

► У ФОКУСУ

► ЈАВНО О ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА: ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

► ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

► РТС – ТАЈНИ ДОСИЈЕ ЈАВНОГ СЕРВИСА

► РТС – НАШЕ ПРАВО ДА ЗНАМО СВЕ

► ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

► ОСНАЖИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА ЗА МОНИТОРИНГ ЈАВНИХ НАБАВКИ

► КА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИМ ЛОКАЛНИМ БУЏЕТСКИМ ПОЛИТИКАМА

► ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

► ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ДОДЕЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

► КА ЕФИКАСНОМ И ОДРЖИВОМ СИСТЕМУ ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА ЈАВНИХ НАБАВКИ

► ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ МОНОПОЛА

► А-КОП ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ПОЛИЦИЈИ

► ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ЈАВНИХ НАБАВКИ: МОНИТОРИНГ КОНТРОЛНИХ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ МЕХАНИЗАМА, ИНСТИТУЦИЈА И ПОЛИТИКА

► КА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОМ ЛОКАЛНОМ БУЏЕТИРАЊУ

► ЗА ТРАНСПАРЕНТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА МАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У СРБИЈИ

► ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И МЕДИЈИ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

► ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

► МЛАДИ СУ ЗАКОН-РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА РАСИНСКИ ОКРУГ

► ОДГОВОРНИ ГРАЂАНИ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

► ЗА ОДРЖИВЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ: ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

► ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ: НА ПУТУ КА ЕФИКАСНИМ АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПОЛИТИКАМА

► ГРАЂАНИ У ЛОКАЛНОМ БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ: ЗА ВИШЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ

► РЕСУРС ЦЕНТАР-ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

► ЗА ТРАНСПАРЕНТНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ: ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ЈАВНИХ НАБАВКИ

► ГРАЂАНИ У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ: НА ПУТУ КА ФИСКАЛНОЈ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

► СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ, у сарадњи са Ужичким центром за људска права и демократију

► РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА О МЛАДИМА

► ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ЈАВНИХ НАБАВКИ

► АКЦИЈОМ ДО ПРОМЕНА – ТОПЛИЦА 2009.

► ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ: ПРАВО ГРАЂАНА ДА ОДЛУЧУЈУ О ЕВРОПСКОЈ БУДУЋНОСТИ

► ТОПЛИЦА НА ПУТУ КА АКТИВНИМ ОМЛАДИНСКИМ ПОЛИТИКАМА

► ПУТ ДО ТРАНСПАРЕНТНИХ ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА

► РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ

►НА ПУТУ КА ВЛАДАВИНИ ПРАВА: ОСНАЖИВАЊЕ ПРАВОСУЂА У ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

► ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ КРОЗ МЕЂУСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО

► ИЗАЂИ НА ИЗБОРЕ: ГЛАСАЈ ЗА БУДУЋНОСТ ТОПЛИЦЕ

► ПРОМОЦИЈА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

► ПРАВНА ПОМОЋ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА, у сарадњи са НВО Транспарентност Србија

► ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ОПШТИНСКИХ БУЏЕТА  

► СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЕДУ ЈАВНИХ ВЛАСТИ

► ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, у сарадњи са Центром за развој Србије

► ЈАЧАЊЕ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА – ТОПЛИЦА 2004, у сарадњи са Центром за развој Србије

► ВИШЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ТОПЛИЦИ

► ПРОМОЦИЈА МЛАДИХ ЛИДЕРА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у сарадњи са Центром за развој Србије

► ПРОМОЦИЈА ОМБУДСМАНА У ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА у сарадњи са Центром за развој Србије

► НА ПУТУ КА МОДЕРНОЈ ЛОКОЛНОЈ САМОУПРАВИ — ТОПЛИЦА 2003, у сарадњи са Центром за развој Србије

► ЈАЧАЊЕ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА У ЈУЖНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ, у сарадњи са ОГИ-јем 

► АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ,  у сарадњи са Београдском отвореном школом

► СРБИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ,  у сарадњи са Београдском отвореном школом

► ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ТОПЛИЦА 2002, у сарадњи са Ценром за развој Србије

► СРБИЈА ЗА СВЕ ЊЕНЕ ЉУДЕ

► ДА УПРАВЉАМО ОНИМ ШТО ЈЕ НАШЕ

► ДА СУД БУДЕ СУД  

► ПИТАЊЕ КРИВИЦЕ И ОДГОВОР ОДГОВОРНОСТИ,  у сарадњи са ОГИ-јем  

► ТОПЛИЦА БЕЗ КОРУПЦИЈЕ

► ИЗАБЕРИ ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ,  у сарадњи са СО Прокупље

► ПОМОЋ ГРАЂАНИМА У НЕВОЉИ  

► ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у сарадњи са Грађанским иницијативама

► ШКОЛА ДЕМОКРАТИЈЕ, у сарадњи са Грађанским иницијативама

► ГЛАС ЗА ТОПЛИЦУ